Moda täze we iň köp satylan

Goýmalar

 • Kwars Countertop
 • Kwars Countertop
 • Kwars Countertop
 • Kwars Countertop

kompaniýamyz hakda has giňişleýin okaň

Jumbo ululykdaky plitalar üçin iň häzirki zaman önümçilik liniýalary we 760mm ini üçin ýene alty sany önümçilik liniýasy doly işleýär, ýyllyk önümçiligi 5 million inedördül metre golaý bolup, Zolýanyň dünýä agzalarynyň diňe birnäçesi bilen bir kluba girendigini yglan edýär. 2000 x 3500mm ululykdaky plitalary ýasap bilýär, häzirki wagtda iň ulusy.Köpçülikleýin önümçilik kuwwaty, täsin tehnologiýa, ajaýyp hil we ajaýyp hyzmat sebäpli Zolia çalt ösýän güýje öwrüldi we kwars daş senagaty üçin iň ýokary derejeli kompaniýalaryň birine öwrüldi.

Meşhur reňk nagyşlary

 • Aşhanalar üçin Calacatta Kwars Countertops
 • Kwars Countertop Daş Kvarts plitalary üpjün edijiler
 • Gyzgyn satuw lomaý lomaý aşhana önümleri, biderek ýokarky kwars daş plitasy
 • Emeli kwars plitalary ineredener edilen daş kwars
 • Emeli kwars daşy ak kwars aşhana taýaklary
 • Gara emeli kwars hasaplaýyş enjamy
 • Kwars Countertop emeli kwars daşy
 • Qualityokary hilli kwars plitalary emeli kwars daşy
 • Calacatta Kwars plita aşhana hasaplaýyş enjamy
 • Täze gelen Kwars Vanity Counter Top
 • Täze dizaýn modasy Elegant Kwars Vanity Counter Top
 • Vanity Countertop Kwars pol çal