• 4133

Emeli kwars daş tokaý gyşy ZL4133

Emeli kwars daş tokaý gyşy ZL4133

Residentialaşaýyş we täjirçilik gurluşygy barada aýdylanda, tokaý gyş kwars hasaplaýyş plitalary meşhur.Kwarsyň goşmaça berkligi, çeýeligi we dürli reňk saýlamalarynyň goşmaça artykmaçlyklaryny üpjün edip biljek has gowy wariant.


Haryt maglumatlary

Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

SPECS

Esasy material:Kwars gumy

Reňk ady: Tokaý gyşy ZL4133

Kod:ZL4133

Stil:Statuario damarlary

Faceerüsti gutarýar:Jaýlanan, Dokma, Hormatly

Mysal:E-poçta arkaly elýeterli

Arza:Vanna biderekligi, aşhana, taýak, pol örtügi, ýapyk şkaflar, iş ussahanalary

SIZE

320 sm * 160 sm / 126 "* 63", 300 sm * 140 sm / 118 "* 55", taslama üçin satuwlarymyz bilen habarlaşmagyňyzy haýyş edýäris.

Galyňlygy:15 mm, 18 mm, 20 mm, 30 mm


 • Öňki:
 • Indiki:

 • Tokaý gyş kwars

  Garyň başynda

  asman bilen ýer birmeňzeş reňkde

  Güller gurap, sowuk şemal öwüsýär

  Müňlerçe kilometr buz, ak bölek

  diňe bir üýtgeşik şaha

  Näçe sowuk bolsa, şonça-da buýsanarsyňyz

  Hasabyň näzik ak gurluşy

  Inçe we güýçli şahalar

  Gülgüne we ak reňk

  Jade bilen bezelen seýrek şahalar doly gülleýär

  Arkaýyn hoşboý ys bedeniň töwereginde saklanýar

  Sowuk ýele batyrmak

  Men sizi ýakynda göresim gelýär

  calacatta kwars 1

  # Önüm dizaýn çeşmesi #

  Erik gülleriniň ysy ajy sowukdan gelýär

  guradylanda reňk solmaýar

  Hasabyň üýtgeýän konteksti aýdyň we tapawutly

  Örän üç ölçegli many görkezýär

  Meihai kondensirlenen bulutlar

  mylaýym we owadan

  Öý goşundylarynda dürli taktiki zerurlyklary kanagatlandyrýar

  Erik gül möwsümi ýaly

  gülleriň arasynda aýlanyp ýörler

  Inçe hoşboý ys ýüzýär

  pikirleri tebigata getirmek

  Gowy çyzylan açyk dokumalar tebigy material gözelligi bilen garyşýar

  Degişli wagtda

  reňkli moda medeniýeti çykarylar

  kalakatta kwars 1 (2)

  # Kosmos programmasynyň gadyry #

  Erik gül şahalary açyk we reňkde sazlaşykly

  Kosmosda çyzgylary ulanmak has dinamiki

  Power Güýç duýgusyny we çyzyk ritmini görkezýär

  Setirleriň çyzgyly ulanylyşy

  Asyl tekiz we içgysgynç giňişligi doly we gyzykly edip biler

  Setirleri uzatmak we egremek

  Vis Görüş iýerarhiýasyny ýokarlandyrmak

  kalakatta kwars 1 (1)

  Jemleýji pikirler

  Kwars hasaplaýyş plitalary ýaşaýyş we täjirçilik gurluşygy barada aýdylanda meşhur.Kwarsyň goşmaça berkligi, çeýeligi we dürli reňk saýlamalarynyň goşmaça artykmaçlyklaryny üpjün edip biljek has gowy wariant.Dürli amaly goşundylar bilen tutuş ýaşaýyş bezegine has estetika goşarlar.

  Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň