• head_banner_05

Takmynan

HAKYNDA  ZOLIA QUARTZ

Zolia Kwars Stone Co., Ltd.Kwars ýerüsti önümçiligi, gözleg we gözleg işlerini tertipleşdirmek, taslamalary satmak we gaýtadan işlemek bilen meşgullanýan ýokary tehnologiýaly kärhana.250 million RMB-den gowrak maýa goýum bilen 14 gektardan gowrak meýdany tutýan we Hytaýyň merkezindäki Maçeng şäherinde ýerleşýän “ZhongLei Kwars” we “Ritao Kwars” diýlip atlandyrylýan iki sany häzirki zaman zawody guruldy.

Jumbo ululykdaky plitalar üçin iň häzirki zaman önümçilik liniýalary we 760mm ini üçin ýene alty sany önümçilik liniýasy doly işleýär, ýyllyk önümçiligi 5 million inedördül metre golaý bolup, Zolýanyň dünýä agzalarynyň diňe birnäçesi bilen bir kluba girendigini yglan edýär. 2000 x 3500mm ululykdaky plitalary ýasap bilýär, häzirki wagtda iň ulusy.Köpçülikleýin önümçilik kuwwaty, täsin tehnologiýa, ajaýyp hil we ajaýyp hyzmat sebäpli Zolia çalt ösýän güýje öwrüldi we kwars daş senagaty üçin iň ýokary derejeli kompaniýalaryň birine öwrüldi.

hakda

Içerki we daşary ýurtlardan yzygiderli ösen tehnologiýalary we dolandyryş tejribesini çekmek we bu pudakda birnäçe ýyllap tejribe toplamak arkaly özbaşdak paýhas bilen, Zoliýa adaty hytaý medeniýeti we häzirki zaman tebigy gözelligi bilen çeper eserlere kwars daşyny ýasaýar. estetika duýgusy biri-birine gowy garyşýar.

takmynan3

Zoliaquartzyň reňkleri iki seriýa hökmünde bezelendir."Elegant Supremeokary Kolleksiýa" ýa-da "Klassiki Býudjet Toplumy" Europeewropanyň, Okeaniýanyň, Eastakyn Gündogaryň, Demirgazyk we Günorta Amerikanyň esasy ýurtlarynda giňden tanalýar we ýokary derejeli ýa-da häzirem dürli maksatly bazarlary gurşap biler. pes we orta derejeli.Thehli önümler CE standartlarynyň synaglaryndan geçdi we Demirgazyk Amerikada dürli hil şahadatnamalary bilen sylaglandy.

Hiliň asyl islegine ygrarly bolmak we reňk täzelikleri boýunça has köp tagalla etmek bilen Zolia Kwars Stone Co., Ltd., dünýädäki kärdeşleri bilen deňeşdirmek üçin Hytaýyň wekili bolmak wezipesini ýerine ýetirýär.Kompaniýa, owadan durmuşyňyzy arassa kwars daşy bilen doldurmak üçin “Integrity-esasly we müşderi-gönükdirilen” düşünjesine eýerer!

BIZI  Zawod

  • zawod-1
  • zawod-8
  • zawod-11
  • zawod-15
  • zawod-18
  • zawod-5
  • zawod-7
  • zawod-9
  • zawod-12